COMING SOON

De Schaal van het modernisme

Een stap in het bewustwordingsproces.

Scale organiseert een unieke tentoonstelling over modernistische architectuur in de stad Hasselt. We  willen hiermee de architectuur uit de 20ste eeuw in de kijker zetten. Onze nieuwe generatie wil zo pleiten voor meer aandacht voor dit modernistische patrimonium in ons architecturale landschap.

De tentoonstelling wil bijdragen aan het bewustzijn van bewoners van de regio Hasselt met betrekking tot modernistische architectuur. We komen op voor het (verantwoord) hergebruik van modernistische gebouwen. We willen deze gebouwen graag een plaats geven binnen de architectuur-geschiedenis. Door een vergelijking te maken aan de hand van drie thema’s proberen we aan te tonen wat deze gebouwen betekenen voor hun omgeving. Dringende bescherming, actieve architectuur en gebouwen met een nieuw leven kregen onze aandacht. Het modernistisch tijdperk was erg belangrijk op het vlak van architectuur. De periode kenmerkt zich dan ook door grote sociale, culturele en economische veranderingen.

IMG_20200817_175628_edited_edited

Het modernistische tijdperk heeft bovendien een grote invloed op de hedendaagse architectuur. Het project wil die invloeden zichtbaar maken en tonen aan een groot publiek en beleidsmakers. Het is als het ware een eerste stap in een bewustwordingsproces. Vandaag werden enkele van de besproken gebouwen al herbestemd. Deze nieuwe bestemming benadrukt vaak de functionaliteit en architecturale kwaliteiten van deze gebouwen. In het kader van duurzame ontwikkeling is het in kaart brengen van deze kwaliteiten dan ook een hulpmiddel bij het definiëren van nieuwe herbestemmingen. In deze tentoonstelling beperkten we ons tot de hervormingen van verschillende gebouwen uit de modernistische periode binnen de kleine ring van Hasselt. Het maakt mensen bewust van de impact van architectuur op het stadsleven. Tevens willen we hiermee aantonen hoe we, op een voorbeeldige manier, met recent cultureel patrimonium kunnen (en moeten) omgaan.

Deze tentoonstelling is bedoeld voor alle generaties. Ze richt zich op mensen die niet bekend zijn met modernistische architectuur, om ze zo , op een onderhoudende manier, te laten kennismaken met de schoonheid en de waarde van deze gebouwen. Het doel is om enerzijds mensen uit Hasselt bewust maken van de architecturale parels die zich bevinden in hun stad. Anderzijds willen we het brede publiek laten kennismaken met het modernisme.